Azerbaycan Milletvekili Meşhur Memmedov , Küresel ekonomik gerçekler Ulusal önceliklerin tanımlanmasını gerektirir

ÜLKER PİRİYEVA – AZERBAYCAN Azerbaycan Milletvekili Meşhur Memmedov , “Küresel ekonomik gerçekler Ulusal önceliklerin tanımlanmasını gerektirir” diyerek. Azerbaycan Temsilcimiz Ülker Piriyeva ` ya Açıklamalarda bulundu Azerbaycan Milletvekili Meşhur Memmedov, Bağımsız ve egemen Azerbaycan devleti, salgın sonrası ve çatışma sonrası dönemde niteliksel olarak yeni olan ve 2021-2030 yıllarını kapsayan stratejik bir aşamaya giriyor. Ülkenin toprak bütünlüğünün restorasyonu ile karakterize edilen yeni stratejik dönemde, Azerbaycan devletinin gücünü daha da artırmak, yüksek bir refah toplumu inşa etmek, kurtarılmış bölgelere geri dönmek ve kalıcı yerleşim sağlamak için derin yapısal ve kurumsal reformlar gerçekleştirilmelidir. Küresel…

Bugün EĞİTİM EKONOMİ GÜNDEM SİYASET YAŞAM 

ÜLKER PİRİYEVA – AZERBAYCAN
Azerbaycan Milletvekili Meşhur Memmedov , “Küresel ekonomik gerçekler Ulusal önceliklerin tanımlanmasını gerektirir” diyerek. Azerbaycan Temsilcimiz Ülker Piriyeva ` ya Açıklamalarda bulundu

Azerbaycan Milletvekili Meşhur Memmedov, Bağımsız ve egemen Azerbaycan devleti, salgın sonrası ve çatışma sonrası dönemde niteliksel olarak yeni olan ve 2021-2030 yıllarını kapsayan stratejik bir aşamaya giriyor.
Ülkenin toprak bütünlüğünün restorasyonu ile karakterize edilen yeni stratejik dönemde, Azerbaycan devletinin gücünü daha da artırmak, yüksek bir refah toplumu inşa etmek, kurtarılmış bölgelere geri dönmek ve kalıcı yerleşim sağlamak için derin yapısal ve kurumsal reformlar gerçekleştirilmelidir.
Küresel ekonomik gerçekler ve kalkınmanın yeni aşamasında belirlenen hedefler, ülkenin uzun vadeli kalkınma vektörünün, sosyo-ekonomik kalkınmanın ana yönlerinin ve bunlara karşılık gelen ulusal önceliklerin tanımlanmasını gerektirir.
Cumhurbaşkanı Aliyev’in emriyle Azerbaycan 2030: sosyo-ekonomik kalkınma konusunda, Ulusal Önceliklerin onaylanması, yukarıdakilerin uygulanması için zamanın gereklerini karşılayan bir karardır.
Bununla birlikte, sosyo-ekonomik kalkınma için Ulusal Önceliklerin tanımı, önümüzdeki yıllarda bu alanda daha yüksek ekonomik performans elde etmek için bir temel oluşturmaktadır. Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki tarihi zaferin bir sonucu olarak, Güney Kafkasya’daki yeni siyasi gerçekler de bölgede yeni bir ekonomik manzara oluşturdu. 30 yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın etkili bir şekilde çözülmesi, bölgenin güvenliğinin ve ticari çekiciliğinin stratejik bir göstergesi olmuştur.
Aynı zamanda topraklarımızın işgalden kurtuluşu, ülkemiz için ek ekonomik fırsatlar yaratmıştır. Bu toprakların büyük ekonomik potansiyele sahip olduğu biliniyor ve Azerbaycan bu potansiyelden kesinlikle yararlanacak. Bu alanların ülke ekonomisine dahil edilmesi, yeni oluşturulan ve restore edilen uluslararası ve bölgesel ulaşım koridorlarının fırsatları Azerbaycan’ın kalkınmasına büyük ivme kazandıracaktır. Refahın oluşumu ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Güney Kafkasya’nın önde gelen devletlerinden biri olan Azerbaycan’ın bölgesel ekonominin genel mimarisini belirlemedeki rolünü ve statüsünü daha da güçlendirecektir.

Elbette, önümüzdeki on yılda, Ulusal Öncelikler, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması, ulusal ekonominin daha da çeşitlendirilmesi ve mal ve hizmetlerin ihracat potansiyelinin tam olarak gerçekleştirilmesi açısından bize tamamen yeni fırsatlar açıyor.

Bugün Azerbaycan ekonomisinin gelişme hızı ve dinamikleri dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiştir.
Bununla birlikte, önümüzdeki on yıl içinde, Cumhurbaşkanı tarafından ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması için belirlenen beş Ulusal Öncelik, bu gelişmeyi tamamen yeni, daha yüksek bir seviyeye taşıyacaktır.

Milletvekili Meşhur Memmedov – Sürekli büyüyen rekabetçi bir ekonomi, ülke ekonomisinin sürdürülebilir ve yüksek kalkınmasını artırarak kişi başına yüksek milli gelire ulaşmak ve insanların yaşam standartlarını her yıl iyileştirmek anlamına gelir. Ayrıca bu önceliğin uygulanması, petrol dışı sektörün finansmanında özel sektörün payını artıracak ve petrol dışı sektörün ekonomideki payını artıracaktır. Dinamik, kapsayıcı ve sosyal adalete dayalı bir toplum – bu önceliğin gerçekleştirilmesi, her yurttaşın, ücretlerin artırılması ve insana yakışır bir düzey, yüksek ve adil bir sosyal güvenlik sağlanması, ülkedeki yoksulluk ve işsizliğin en aza indirilmesi dahil olmak üzere kalkınmadan yararlanmasını sağlayacaktır.
Öncelik, sermayenin ve bölgelerin dengeli kalkınmasını ve bu amaçla bölgelerdeki ekonomik aktiviteyi daha da artırmak için mevcut işgücünün ve tüm kaynakların ekonomik ciroya tam olarak dahil edilmesini öngörmektedir. Rekabetçi insan sermayesi ve modern yeniliklerin alanı – bu önceliğin temel amacı, önümüzdeki yıllarda dünyada artan rekabete hazır olmak için ülkemizin son derece rekabetçi bir beşeri sermayesi oluşturmaktır. Bunun için modern eğitim, yeniliği destekleyen verimli bir çevre ve insan sağlığına odaklanılıyor.
Kurtuluş topraklarımıza büyük dönüş, elbette, ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması ve işgal sırasında anavatanlarından yerlerinden edilmiş insanların geri dönüşlerinin sağlanması gibi önemli bir süreci ifade etmektedir. Bu öncelik, vatandaşlarımızın kurtarılmış topraklarda sürdürülebilir bir şekilde yerleşmesi ve bu bölgelerin ülkenin ekonomik faaliyetine entegrasyonu için bir köprü olacaktır.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e göre, işgalden azad olunmuş topraklarına dönen vatandaşlarımızın güvenli yaşamları sağlanmalı ve bu bölge ülkenin en müreffeh bölgelerinden biri haline gelmelidir.
Çağımızda, yaşamın temeli olan insana yakışır bir yaşamı yeniden tesis etmek için her alanda yapılaşma sağlanmalıdır. Son olarak, temiz bir çevreye ve yeşil büyümeye sahip bir ülke, çevre dostu teknolojilerin uygulanmasını, temiz enerji kaynaklarının kullanılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini ve kirli alanların rehabilitasyonunu öngörür.

Günümüzde ülkemizin ekonomik kalkınma perspektifiyle birlikte, çevre sağlığının, yeşilliklerin hızlı restorasyonu ve büyümesinin, su kaynaklarının verimli kullanılması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının sağlanması gerekmektedir. Azerbaycan’ın bu önceliği uygulayarak küresel iklim değişikliğine maruz kalan gezegenimizde ekolojik dengenin yeniden tesis edilmesine katkıda bulunacağı unutulmamalıdır.

Önerilen Haberler

Leave a Comment