Siayaset Bilimci Ülker Piriyeva , “Kanıta dayalı polislik nedir?”

ABDULLAH YİĞİT-TÜRKİYE Siayaset Bilimci Ülker Piriyeva , “Kanıta dayalı polislik nedir?” Yeni çağda, Batı ülkelerinde polisin suçları aydınlatmasında halk desteğinin çok yüksek oranlarda seyrettiği görülmektedir. Örneğin Japonya’da suçların % 99’u halk desteği ile aydınlatılmaktadır. İngiltere ve Federal Almanya gibi ülkelerde de % 90’lar civarındadır. Türkiyede suçluların yakalanmasında, 1995 rakamları itibarıyla, ankete katılan halkın % 17’si duyarsız kalmaktadır. Bununla birlikte, vatandaşların terör olaylarında, ciddi emniyet ve asayiş olaylarında daha duyarlı olduğu gözlenmektedir. Civardaki evlerde terörist olduğundan şüphelenen vatandaşın % 89,5’i derhal polise bildireceğini ifade etmektedir. Polisin operasyon yapması halinde yine araştırma…

Bugün GÜNDEM KÜLTÜR SANAT SİYASET YAŞAM 

ABDULLAH YİĞİT-TÜRKİYE

Siayaset Bilimci Ülker Piriyeva , “Kanıta dayalı polislik nedir?”

Yeni çağda, Batı ülkelerinde polisin suçları aydınlatmasında halk desteğinin çok yüksek oranlarda seyrettiği görülmektedir. Örneğin Japonya’da suçların % 99’u halk desteği ile aydınlatılmaktadır. İngiltere ve Federal Almanya gibi ülkelerde de % 90’lar civarındadır.

Türkiyede suçluların yakalanmasında, 1995 rakamları itibarıyla, ankete katılan halkın % 17’si duyarsız kalmaktadır. Bununla birlikte, vatandaşların terör olaylarında, ciddi emniyet ve asayiş olaylarında daha duyarlı olduğu gözlenmektedir. Civardaki evlerde terörist olduğundan şüphelenen vatandaşın % 89,5’i derhal polise bildireceğini ifade etmektedir. Polisin operasyon yapması halinde yine araştırma evrenindeki kişilerin % 89,9’u polise açıkça destek vereceğini belirtmektedir. Terör olaylarında şehit olan polisler için popülasyonun % 73’ü kendi kardeşi ölmüş gibi üzüleceğini bildirmektedir. Özellikle kurumlar açısından 1995 yılında yayımlanan bir değerlendirme anketine göre de halkın % 77,3’ünün polise güvendiği, belirlenmiştir. Elazığ İlinde 2004 yılında bilimsel içeriğine uygun olarak örnekleme sureti ile yapılan bir ankette, halkın polise güveniyorum ve kesin güveniyorum diyenlerinin sayısal oranının yine % 80’lerde olduğu görülmektedir .
Sayısal verilerle ortaya konan en önemli konu, toplumun özellikle suç öncesi uygulamalara katılımındaki çekimserliğin nedeninin başlıca çözümünün polis tarafından gerçekleştirilebileceğini düşünmesidir.

HALKLA İLİŞKİLERDE UYGULAMALAR

Günlük yaşantımızda polisin halkla ilişkilerinde bazı hususlara önem verdiği görülmektedir. Bu yönden belli mesafelerin katedildiği belirtilebilir.
1. Suçun önlenmesi ve oluşumun ardından halkın desteğini istemek, halkı yardıma ikna etmek, belirli bir oranda uzlaşmayı sağlayacaktır. Polisin günlük kontrollerinde ve görevlerinde, kişilere hitap ve sohbet hallerinde tatlı dile güler yüze, nezakete daha çok dikkat ettiği bilinmektedir. Polislik kabalığı ve ham bilgiyi kaldırmaz. İncelik ve kibarlık polislik sanatının gereklerindendir. Örneğin trafik kontrolünde alkol sınırını aşanlar veya bir toplantıda kendisini tahrik edenlere bile sabırlı ve hoşgörülü olmaya çalıştığı gözlenmektedir.
2.Ne olursa olsun, Polis, halkın suçla mücadelede katılımını sağlamak için onun güvenlik alanındaki beklentilerini ve önceliklerini doğru bir şekilde tanımlamalıdır.
2. a. Halkın dilek, istek, şikayet ve her türlü yakınmaları her zaman dinlenmekte; başvurularla ilgilenilmekte ve hemen sonuçlandırmaya gayret edilmektedir. Halkın yönetime başvuru yolu bir temel hak olarak düzenlendiğinden, bu başvurular için gerekli işlemleri yapmak, yönetim açısından aynı zamanda bir görev olmaktadır.
2. b. Polisler, iş sahiplerinin, hizmet birimlerinde gereksiz bekletilmelerinden memnun olmayacaklarının bilincindedir. İşlemlerin safahatı hakkında iş sahiplerine bilgi verilmekte, başvuruların görev ve sorumluluk alanı dışına çıkması halinde ilgili kurum veya birimin harekete geçirilmesi sağlanmaktadır.

Kanıta dayalı polislik nedir?

Kanıta dayalı bir polislik yaklaşımında, polisler ve personel politikaları, uygulamaları ve kararları bilgilendirmek ve bunlara meydan okumak için mevcut en iyi kanıtları yaratır, inceler ve kullanır.
‘Mevcut en iyi’ kanıt, sorulan soru için uygun araştırma yöntemlerini ve kaynaklarını kullanacaktır. Araştırma dikkatli bir şekilde yapılmalı, meslektaş gözden geçirilmeli ve yöntemleri, kısıtlamaları ve sonuçlarına nasıl ulaşıldığı konusunda şeffaf olmalıdır. Araştırmanın teorik temeli ve bağlamı da açıkça belirtilmelidir. Resmi bir araştırmanın çok az olduğu veya hiç olmadığı durumlarda, profesyonel fikir birliği ve akran değerlendirmesi gibi diğer kanıtlar, dikkatli ve şeffaf bir şekilde toplanması ve belgelenmesi durumunda “en iyi” olarak kabul edilebilir.
Araştırma şu amaçlarla kullanılabilir:
Bir sorunun doğasını, kapsamını ve olası nedenlerini tanımlayarak veya bir değişimin nasıl uygulandığına bakarak; veya bir polislik müdahalesinin etkisini değerlendirmek – yeni bir girişimin etkisini belirli bir bağlamda test etmek veya polislikteki bir değişikliğin olası sonuçlarını araştırmak suretiyle…
Kanıta dayalı polislik, memurların ve çalışanların eleştirel olmayan bir şekilde uygulamaları gereken kesin cevaplar sağlamaz.
Memurlar ve personel uygulamaları hakkında düşünecek, ‘mevcut en iyi’ kanıtların günlük işlerine nasıl uygulanacağını göz önünde bulunduracak ve başarılarından ve başarısızlıklarından ders alacaktır. Bu yaklaşım, memurların ve personelin sorular sorabileceği, kabul edilen uygulamalara itiraz edebileceği ve kamu yararına yenilik getirebileceği anlamına gelmelidir.
O zamandan bu yana iki asırda, bu temel hedefe odaklanmak “modern polisliğin kurucusu” hala doğrudur; Tüm dünyada, olayın gerçekleştikten sonra suça tepki vermek çoğu zaman varsayılan polislik yöntemi haline geldi, neden olduğunu anlamak kolay.. Memurlar için daha önce işlenmiş olan suçla mücadeleye odaklanma ve polis yöneticileri için suçun önlenmesinden daha kolay ölçülebilen ve yönetilebilecek bir etkinliğe sahip olma konusunda net bir misyon netliği var aslında.
Ülkeler, önlenmeyi “polisliğin temel amacı” olarak görmeye başlıyor ve suç işlenmesini mümkün olduğu kadar zorlaştırmaya odaklanıyor.
Bu yeni yaklaşımı beslemek için şimdi birkaç faktör bir araya geliyor…

Devamı bi sonrakı yazımızda..

Önerilen Haberler

Leave a Comment